ANEAS hielp meerdere Nederlandse families die in ernstige problemen waren geraakt. Het ging hier om tegenspoed waarbij hun huis afbrandde of waar de echtgenote van een demente man geholpen moest worden.

In een ander geval adviseerde ANEAS een gezin, dat in financiële problemen raakte, omdat het pensioen tegenviel. In alle gevallen bleek dat deze families niet persoonlijk opgewassen waren om de situatie met de Franse instanties op te lossen.

Ook heeft ANEAS steun verleend aan een familie uit Nederland waarvan de 7 jarige zoon een zware operatie moest ondergaan, die alleen in Frankrijk kon plaats vinden. Een medewerkster heeft de familie geassisteerd om aangepast onderdak bij het ziekenhuis te vinden. Een andere medewerkster zorgde voor de juiste dagelijkse communicatie tussen familie en de medische staf gedurende 21 dagen. De operatie is goed verlopen en deze jongen zal nu eerst weer een paar jaar moeten groeien alvorens wederom te kunnen worden geopereerd.

Eén van onze medewerksters heeft een werkloze weduwnaar na een verblijf van twintig jaar in Frankrijk begeleid bij zijn terugkeer naar Nederland. Deze man, die dakloos was, wilde terugkeren naar Nederland vanwege de taalbarrière.

Tevens kwam ANEAS een 80-jarige dame, die op het Gare du Nord beroofd was, te hulp bij haar repatriëring.

Een echtpaar dat 's nachts beroofd werd en beiden met zwaar letsel in het ziekenhuis terecht kwamen en niet meer naar hun oude huis terug wilden. Direct werd door onze medewerkers contact met het echtpaar in het ziekenhuis opgenomen. Meerdere malen overlegde ons team met het medisch team uit het ziekenhuis. Dit heeft enkele maanden geduurd. ANEAS zette zich verder in door o.a. juridische bijstand te geven. Het echtpaar is thans weer thuis.

Een alleenstaande, onder voogdij zijnde, dame in Parijs, die zich bedreigt voelde door haar dagelijkse huishoudelijke hulp van een bureau. ANEAS zette zich in door deze mevrouw direct een paar keer te bezoeken en bij te staan met haar problemen.

Een alleen wonende man in de afgelegen provincie die door zijn franse voogd weer naar Nederland teruggestuurd zou worden en daar zeer ongelukkig zou zijn. ANEAS heeft dit kunnen voorkomen door contact op te nemen met zijn voogd. Deze begeleidt hem nu met een medische staf.

Het afgelopen jaar heeft Aneas steun kunnen verlenen bij

het helpen bij het overleg met de banken om de maandelijkse aflossingen te verlagen

het betalen van een garage rekening van een busje nodig voor het vervoer van een gehandicapt kind

het oplossen van een probleem met betrekking tot de sociale verzekeringinstanties

het overbruggen van een financiële situatie om te voorkomen dat iemand "interdit bancaire" wordt

het betalen van een fietswiel en medische kosten voor een werkeloze jonge Nederlander in nood

het ondersteunen van een gescheiden vrouw die zich zorgen maakt over de situatie van haar kinderen in Frankrijk

het psychologisch ondersteunen van een dame met betrekking tot een ingewikkelde gezinssituatie

het betalen en het aanvragen van een paspoort voor een semi-dakloze

het geven van een eenmalige financiële steun aan iemand zonder werk en inkomsten